Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ) mając na myśli art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j. ) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą radiokomunikacyjną ” przy ul. Augustowskiej 53, na dz. nr ewid. gruntów 142/2 w obrębie 0037 Sztabin w miejscowości Sztabin, gm. Sztabin.

W związku z powyższym informuję w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zapoznanie z aktami sprawy oraz możliwość skorzystania z uprawnień czynnego udziału w postepowaniu strona postępowania uzyska w Urzędzie Gminy Sztabin przy ul. Augustowskiej 53 pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w związku z obecnym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19) preferowaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny: 87 643 97 61 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Publicznego obwieszczenia dokonano w dniu 06 maja 2022 r. poprzez wywieszenie niniejszego pisma na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sztabin oraz opublikowanie jego treści na stronie internetowej www.sztabin.ug.gov.pl oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń w miejscowości Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp