Ogłoszenie Wójta Gminy Sztabin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Szczegółowe informacje o nieruchomościach podanych w wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztabin lub pod numerem telefonu 87 64 39 756, 87 64 39 750

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, zamieszczony na stronie internetowej urzędu www.sztabin.ug.gov.pl, w BIP, oraz podano w prasie lokalnej informacje o wykazie.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz_28-04-2022.docx)wykaz_28-04-2022.docx[ ]17 kB