Szanowni Państwo!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi akcję informacyjną - konsultacyjną, dotyczącą alternatywnego korytarza drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Korycin-Suchowola-Sztabin-Augustów-Raczki, która może przebiegać po szlaku istniejącej drogi krajowej nr 8, w tym obwodnicy Sztabina i  Suchowoli

Celem prowadzonej akcji jest przedstawienie proponowanego wariantu przebiegu S16 i prezentacja planów sytuacyjnych w różnych skalach pozwalających przybliżyć planowaną inwestycję lokalnym społecznościom.

W związku z realizacją projektu pn. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe drogi ekspresowej S16 na odcinku: Raczki – Knyszyn na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, Projektant zadania, firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. zwróciła się o udostępnienie  materiałów na akcję informacyjną poświęconą ww. inwestycji.

Projektant zadania jest obecnie na etapie opracowywania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (dalej STEŚ) – podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego ramy nowego, drogowego zamierzenia inwestycyjnego. STEŚ jest wstępną dokumentacją koncepcyjną, określającą lokalizację przebiegu tras poszczególnych wariantów inwestycji z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy on wstępnej ocenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności i jest dokumentem poprzedzającym dalsze prace koncepcyjne nad konkretnym już wyłonionym po STEŚ wariantem przebiegu planowanej drogi ekspresowej S16.

W ramach realizacji ww. zadania, Projektant zobligowany jest do zorganizowania i przeprowadzenia akcji informacyjnej dla aktualnego etapu, tj. STEŚ. Ma to na celu zebranie informacji i głosów przedstawicieli władz samorządowych, urzędów i instytucji oraz innych kluczowych interesariuszy projektu, przez których obszary administracyjne / pozostające w zarządzie, przebiegają projektowane warianty drogi S16.

Istotą akcji jest też zebranie opinii mieszkańców i samorządów, które można przesłać za pośrednictwem formularzy dostępnych w Urzędzie Gminy Sztabin  oraz na stronie internetowej Urzędu. Zgłaszanie wniosków i uwagna tym etapie prac przygotowawczych możliwe jest do 24 września 2021 r.

Po porównaniu wariantów wydana zostanie rekomendacja dla najkorzystniejszego z nich. Nastąpi to wiosną 2022 roku.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące projektu i związane z planowaną inwestycją są dostępne na stronie internetowej http://s16-elk-knyszyn.pl/.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, w tym również nieposiadających dostępu do Internetu, Projektant przekazał materiały w formie krótkiego opracowania i  z prośbą o ich udostępnienie. Materiały te znajdują się w Urzędzie Gminy Sztabin w pok. Nr 20 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie przesłanych materiałów oraz sformułowanie:

  • wstępnej opinii na temat prezentowanych rozwiązań
  • przydatnych danych i informacji, np. w postaci planowanych przez Państwa zamierzeń inwestycyjnych lub organizacyjnych mogących mieć wpływ na projektowane przez nas przebiegi wariantów,
  • Informacji o ewentualnych ryzykach i potencjalnych punktach konfliktowych biorąc pod uwagę np. nastroje społeczne w odniesieniu do poszczególnych wariantów,
  • innych uwag i zapytań do naszych materiałów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Projektantem Schuassler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Koordynator:

Paweł Sawczuk tel. 22 419 14 23  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektant:

Jacek Chamioło tel. 22 419 14 17  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Projektu:

Rafał Bielicki te. 22 419 14 22   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.