Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Sztabin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Sztabin do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15 września do 23 września 2021 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji: wypełnienie formularza opinii, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 264/2021 Wójta Gminy Sztabin z dnia 2 września 2021 r. i dostarczenie go drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź listownie lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Sztabin.

Z projektem uchwały można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.sztabin.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztabin.

Formularz opinii do projektu uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.sztabin.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Sztabin.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w okresie od 15 września do 23 września 2021 r. poprzez dostarczenie formularza opinii drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź listownie lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Sztabin.

Jarosław Karp

 Wójt Gminy

Załączniki:
Pobierz plik (264-2021.pdf)264-2021.pdf[Zarządzenie nr 264/2021 Wójta Gminy Sztabin z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...]684 kB
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Formularz_opinii-1.doc)Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Formularz_opinii-1.doc[Formularz opinii do projektu uchwały]32 kB
Pobierz plik (zał nr 1 przed KONSULTACJĄ program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020.pdf)zał nr 1 przed KONSULTACJĄ program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020.pdf[Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok]291 kB