otawrcie budynku

W dniu 23.08.2021 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

W otwarciu udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki wraz z radnymi wojewódzkimi Pawłem Wnukowskim i Bogdanem Dyjukiem,  poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Starosa Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński i radni powiatowi, Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Zarzecki, Komendant PSP Augustów Leszkek Krzyżewski, Dyrektor PGE Oddział Suwałki Adam Suchocki, Ks. Krzysztof Bronakowski proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie, Ks. Jerzy Galiński proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Apostołów w Ełku. W otwarciu uczestniczyły władze Gminy Sztabin i jednostki współpracujące, stowarzyszenia oraz wykonawca przebudowy Firma „Kruder Budownictwo”

Na otwarcie świetlicy również licznie przybyli mieszkańcy Gminy Sztabin jak i druhowie OSP.

Nazwa zrealizowanego zadania:

„Rewitalizacja budynku OSP w Sztabinie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej”

Wartość zadania 978 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  wynosiły 220 000,00 zł, dofinasowanie z Samorządu Województwa Podlaskiego 540 742,67 zł, wkład własny Gminy Sztabin to kwota 217 257,33zł. Dofinasowanie na poziomie  77%.

Dodatkowo przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” została zakupiona scena, krzesła i stoły do świetlicy.

W trakcie wydarzenia - otwarcia remizy- oddano również do użytku samochód transportowy do przewozu osób z niepełnosprawnościami „Opel Vivaro, gdzie koszt zadania wyniósł  125 700,00 zł,  na które to udało się pozyskać dofinasowanie w kwocie 70 000,00 zł, z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Serdecznie dziękuję za obecność władzom wojewódzkim i  powiatowym, a szczególne podziękowania kieruję w stronę mieszkańców za miłe przywitanie zaproszonych gości i wyrażoną wdzięczność.

Dla mieszkańców  życzę oby ten budynek był sercem spotkań, dyskusji, zabawy i dobrej współpracy ludności całej gminy.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp