Zdjęcie pierwsze z obchodówNa Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu upamiętniającym pomordowanych podczas Obławy Augustowskiej, oddano hołd ofiarom tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uroczystości odbyły się w niedzielę 11.07.2021 roku.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Św. Anny w Gibach, pod przewodnictwem ks. Stanisława Wysockiego, prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Następnie spod kościoła wyruszyła procesja pod Krzyż-pomnik, gdzie uczczono pamięć pomordowanych.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. List od głowy państwa skierowany do uczestników i organizatorów wydarzenia odczytał Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta.

- Obława Augustowska to niezwykle tragiczna i bolesna rana w naszej historii. Wzgórze Krzyży jest upamiętnieniem ofiar, wstrząsającym symbolem, nieustannym wołaniem o prawdę, sprawiedliwość, zadośćuczynienie. Razem z państwem pochylam głowę przed naszymi rodakami, którzy walczyli o niepodległą Polskę, a zostali zgładzeni z rąk sowieckich okupantów – pisał prezydent Duda.

Obława Augustowska była największą masową zbrodnią na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej. Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów podziemia niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane o kontakty z polską partyzantką.

Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku do dziś nie są znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Na Wzgórzu Krzyży w Gibach spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, duchowieństwa oraz okoliczni mieszkańcy.

Corocznie uczestnicząc w obchodach, czcimy pamięć ofiar Obławy Augustowskiej poległych również z terenu Gminy Sztabin. Zgodnie ze sporządzonymi listami, zginęło 119 osób i jest to największa liczba zamordowanych w porównaniu do innych regionów naszego województwa.

Cześć i Chwała Bohaterom!

 Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp

ks. Stanisław Wysocki

Zgromadzenie na uroczystości