Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 102843B – ulicy Lipowej w Sztabinie 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sztabin

ul. Augustowska 53

16-310 Sztabin

tel: 87 64 12 033

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

strona internetowa: http:// sztabin.ug.gov.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zamawiający informuje, iż wszelkie dokumenty zamówienia będą również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego http://sztabin.ug.gov.pl 

skrzynka ePUAP:  /ugsztabin/skrytka

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r., poz. 2019 zwanej dalej także „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 102843B – ulicy Lipowej w Sztabinie

Zamawiający   informuje, że na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 102843B – ulicy Lipowej w Sztabinie.