Wójt Gminy Sztabin informuje, że od 19 kwietnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. rusza program kastracji i sterylizacji psów oraz kotów właścicielskich dla mieszkańców Gminy Sztabin.

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Jarosław Kwiatkowski, ul. Sportowa 12, 16-310 Sztabin.

Zabiegi w  90 % finansowane będą przez Gminę Sztabin i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany będzie do pokrycia 10% kosztów zabiegu.

Właściciel/opiekun zwierzęcia, w miejscu dokonywania zabiegu pokryje koszt zabiegu w wysokości:

  • sterylizacja suki - 20,00 zł brutto,
  • kastracja psa - 20,00 zł brutto,
  • sterylizacja kotki – 15,00 zł brutto,
  • kastracja kota – 15,00 zł brutto.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia, formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53,  16-310 Sztabin.

W przypadku wyczerpania środków finansowych Związku Komunalnego Biebrza właściciel zwierzęcia pokryje 50% kosztów zabiegu, a pozostałe 50% pokryje Gmina Sztabin. W takim przypadku właściciel/opiekun zwierzęcia, w miejscu dokonywania zabiegu pokryje koszt zabiegu w wysokości:

  • sterylizacja suki - 100,00 zł brutto,
  • kastracja psa - 100,00 zł brutto,
  • sterylizacja kotki – 75,00 zł brutto,
  • kastracja kota – 75,00 zł brutto.

Akcja będzie prowadzona przez Gminę Sztabin do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel, jednak nie później, niż do 20.12.2021 r.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Sztabin oraz na stronie internetowej www.sztabin.ug.gov.pl

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.docx)wniosek.docx[ ]17 kB