Gmina Sztabin przystąpiła do ogólnopolskiego programu 2.8.”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 214 rolników, którzy złożyli stosowny wniosek inwentaryzacyjny w siedzibie urzędu. W dniach 2-10.09.2020 r. w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Sztabin przeprowadzono odbiór folii rolniczej. Odbiorem folii rolniczej i innych odpadów rolniczych zajęła się firma BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym, wyłoniona w ramach zapytania ofertowego. W ramach zadania odebrano 48,558 ton foli rolniczej białej, czarnej, sznurka, siatki, opakowań po nawozach i worków typu BIG-BAG. Na ten cel Gmina Sztabin pozyskała dotacje z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 500 zł do każdej odebranej tony odpadów.

Dzięki pozyskaniu dofinansowania zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zebrano i przekazano do utylizacji 33,202 ton azbestu z 10 posesji z terenu naszej Gminy.

Koszt wykonanego zadania to 15 777,59 zł.

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW - 3 166,00 zł.

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW – 3 341,00 zł.

Pozostałe koszty zostały sfinansowane z budżetu urzędu gminy Sztabin.