Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.121.2020 zawartej w dniu 14 lipca 2020 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 68 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w akcji gaśniczej Biebrzańskiego Parku Narodowego, będącego największym w kraju obszarem chronionym.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania wszystkich jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sztabin.

Kwota zakupu została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”

Sprzęt przeciwpożarowy i umundurowanie zakupione poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sztabin:

OSP Krasnybór:

 1. Aparat ODO szt. 2,
 2. Rękawice par 5,
 3. Buty zapinane – par 1,

OSP Jastrzębna Pierwsza:

 1. Ubranie specjalne szt. 3,
 2. Latarka szt. 2,

OSP Jaminy:

 1. Hełm Vulcan szt. 3,
 2. Buty wsuwane 8 par,
 3. Wąż W 52 szt. 3,
 4. Wąż W 75 szt. 1,
 5. Rękawice par 8,

OSP Jaziewo:

 1. Hełm szt. 9,
 2. Hełm z latarką szt. 1,
 3. Ubranie koszarowe kpl. 7,
 4. Ładowarka samochodowa szt. 1,
 5. Zestaw lanc mgłowych szt. 1,
 6. Wąż W 52 szt. 1,
 7. Buty wsuwane par 1,

OSP Polkowo:

 1. Hełm z latarką szt. 6,
 2. Rękawice strażackie par 2,

OSP Jagłowo:

 1. Hełm szt. 5,
 2. Buty wsuwane par 6,
 3. Rękawice par 3,

OSP Mogilnice:

 1. Latarka szt. 4,
 2. Ubranie specjalne szt. 4,
 3. Rękawice par 5,

OSP Sztabin:

 1. Lanca szt. 1,
 2. Kamera szt. 1,
 3. Rękawice par 9,
 4. Buty zapinane – par 9,
 5. Buty gumowe par 9,
 6. Kominiarki szt. 9,
 7. Ładowarka samochodowa szt. 1

Gmina Sztabin posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową otrzymaną na zakup sprzętu ratowniczego. Na stronie www.sztabin.ug.gov.pl Gmina Sztabin upubliczniła informację o sfinansowaniu zakup ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego. Zakupiony sprzęt w znacznym stopniu podniesie gotowość bojową OSP Sztabin