Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.46.2020 zawartej w dniu 14 lipca 2020 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 15 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.  

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej i zestawu lanc mgłowych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie.

Kwota zakupu powyższego sprzętu została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”

Gmina Sztabin posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową otrzymaną na zakup sprzętu ratowniczego. Na stronie www.sztabin.ug.gov.pl Gmina Sztabin upubliczniła informację o sfinansowaniu zakup ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego. Zakupiony sprzęt w znacznym stopniu podniesie gotowość bojową OSP Sztabin.