o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w obrębach ewidencyjnych: Balinka, Budziski, Chomaszewo, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Długie, Dłużański Las, Ewy, Fiedorowizna, Jasionowo Dębowskie, Jaziewo, Kamień, Komaszówka, Krasnoborki, Kryłatka, Lebiedzin, Motułka, Ostrowie, Wolne, Wrotki, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,  

w dniach od 08 września 2020 r. do 7 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu 700 - 1500

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]269 kB
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]269 kB