drogi24 sierpnia 2020 r. dokonano uroczystego otwarcia dróg w Gminie Sztabin. W otwarciu dróg uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Szkiłądź, radni powiatu augustowskiego, dyrektor Daniel Hiero z Powiatowego Zarządu Dróg oraz pracownicy Starostwa Powiatowego, ks. Jacek Brzóska proboszcz Parafii Świętego Mateusza w Jaminach, Jarosław Karp Wójt Gminy Sztabin, Artur Rozmysłowicz zastępca Wójta, pracownicy oraz przewodniczący Rady Gminy Sztabin Marcin Grzenda wraz z radnymi. Na otwarcie dróg licznie z przybyli także mieszkańcy wsi Polkowo, Jaziewo i Wrotki oraz strażacy OSP.

Droga gminna Dębowo - Polkowo została przebudowana na odcinku o długości 2,10 km. Całkowita wartość inwestycji to 1 008 988,54 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 595 720,53 zł.

Droga powiatowa Wrotki - Jaziewo, od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w Jaziewie, została przebudowana na odcinku o długości 3,411 km. Koszt przedsięwzięcia to 2,48 mln zł, z czego Fundusz Dróg Samorządowych pokrył 1,24 mln zł, resztę dołożyły powiat augustowski i Gmina Sztabin.

Wszyscy wiemy, jak ważnym zadaniem jest rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i wygodnego dojazdu.

Serdecznie dziękuję za obecność władzom wojewódzkim i powiatowym, a szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców wsi za miłe przywitanie zaproszonych gości i wyrażoną wdzięczność.

Dla mieszkańców życzę bezpiecznego użytkowania dróg przez długie lata.

Jarosław Karp

Wójt Gminy Sztabin