flagaSzanowni Mieszkańcy Gminy Sztabin

100 lat temu w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku nasi bohaterscy przodkowie ocalili upragnioną przez pokolenia, świeżo odzyskaną niepodległość. Polacy kolejny raz w historii udowodnili, że w obronie Ojczyzny są w stanie dokonać rzeczy wielkich. Nie bez powodu Bitwa Warszawska, nazywana „Cudem nad Wisłą”, zaliczana jest do największych bitew świata, które miały decydujący wpływ na jego losy. Data ta obchodzona jako Dzień Wojska Polskiego i święto państwowe. Przywołując wydarzenia sprzed 100 lat podziwiamy zmysł wojskowy i geniusz dowódców - Marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Tadeusza Rozwadowskiego, odwagę i niezłomną postawę polskich żołnierzy, poświęcenie i ofiarność obywateli.

Niech więc obchody setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą”, połączone ze Świętem Wojska Polskiego i religijnym przeżyciem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będą inspiracją do połączenia szlachetnych wysiłków całej naszej wspólnoty narodowej w patriotycznej trosce o dobro wspólne i przyszłość naszej Ojczyzny.

                                                                                      

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Karp

Wójt Gminy Sztabin