Wójt Gminy Sztabin informuje, że od 1 maja 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. rusza program kastracji i sterylizacji psów oraz kotów właścicielskich dla mieszkańców Gminy Sztabin.

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Jarosław Kwiatkowski, ul. Sportowa 12, 16-310 Sztabin.

Zabiegi w  90 % finansowane będą przez Gminę Sztabin i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub Opiekun zwierzęcia zobowiązany będzie do pokrycia 10% kosztów zabiegu.

Właściciel/opiekun zwierzęcia, w miejscu dokonywania zabiegu pokryje koszt zabiegu w wysokości:

  • sterylizacja suki - 15,00 zł brutto,
  • kastracja psa - 15,00 zł brutto,
  • sterylizacja kotki - 11,50 zł brutto,
  • kastracja kota - 11,50 zł brutto.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia, formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53,  16-310 Sztabin.

Akcja będzie prowadzona przez Gminę Sztabin do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel, jednak nie później, niż do 20.12.2020 r.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Sztabin oraz na stronie internetowej www.sztabin.ug.gov.pl

Załączniki:
Pobierz plik (formularz wniosku.docx)formularz wniosku.docx[ ]26 kB