Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

! Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  2. Dokument tożsamości /do wglądu/.

Opłaty:

- 22,00 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony,

- 33,00 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,

- 22,00 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony na druku wielojęzycznym,

- 24,00 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

- 24,00 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

- 17,00 zł - pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

  • w kasie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
  • przelewem na nr konta 14 9351 0000 0020 0123 2000 0020 BS Augustów

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Sztabinie

ul. Augustowska 53

16-310 Sztabin

 

Termin odpowiedzi:

Po złożeniu wniosku na miejscu – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

Po złożeniu wniosku drogą pocztową – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

Podstawa prawna: art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn.zm.

 

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

 

Uwagi:

Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej /dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki/, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu /wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp./.

 

Podstawa prawna:

Art. 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

 

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Sztabinie

Małgorzata Karp

tel. 87 643 97 62

Załączniki
pelnomocnictwo.docx [16.68Kb]
Dodano sobota, 01 kwiecień 2023 przez tworca
wniosek o wydanie odpisu asc.pdf [844.55Kb]
Dodano sobota, 01 kwiecień 2023 przez tworca