Perspektywy9 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w konferencji regionalnej „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” poświęconej jakości i szansom rozwoju życia mieszkańców małych miejscowości, która odbyła się w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.

W spotkaniu  uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda  i przedstawiciele właściwych ministerstw: Klimatu, Infrastruktury, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Cyfryzacji, Sportu, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaprezentowali  oni  swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli lokalni samorządowcy z województwa podlaskiego.

Każde ministerstwo omawiało możliwości korzystania z różnych programów pomocowych, m.in: dotyczących usług społecznych (w centrach CUS, które można tworzyć od stycznia tego roku), finansowania utylizacji wyrobów azbestowych, gospodarki wodno-ściekowej, programu „Czyste powietrze” oraz programu „Mój prąd”. Zebranym przybliżono rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie województwa podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pan Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zrównoważony rozwój kraju. „Polska powinna być rozwijana równomiernie, a do tego fundusze i różne możliwości rozwojowe muszą być rozdysponowane w sposób sprawiedliwy i umiejętny, aby przede wszystkim mogły z niego korzystać społeczności lokalne reprezentowane przez wybrane władze – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, władze powiatowe czy wreszcie przez województwa. Środki muszą być dostępne dla realizacji konkretnych, dobrze przemyślanych programów, które faktycznie pozwalają ten rozwój dobrze realizować” – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Najwięcej uwagi Pan Prezydent skupił na nowej inicjatywie – „tworzeniu Centrów Usług Społecznych”. W Narodowej Radzie Rozwoju, przy kancelarii Prezydenta, powstał nowy program konsolidacji usług społecznych. „To jest pomysł nowoczesny na skalę europejską wpisujący się we wszystkie aktualne trendy oferowania i świadczenia usług społecznych. Ustawa ma charakter nieobowiązkowy. Chcielibyśmy, aby się temu Państwo przyjrzeli, spróbowali, czy to rozwiązanie  w postaci konsolidacji usług społecznych, dodatkowego zachęcenia do wykorzystania potencjału społecznego, wolontariatu - jest rozwiązaniem ciekawym” mówił Pan Andrzej Duda.

Uczestnicy konferencji, samorządowcy z terenu województwa  podlaskiego zdobyli wiedzę o możliwościach dodatkowego wsparcia z programów ministerialnych, które już są lub będą wdrażane w najbliższym czasie.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp