W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

konkursboz2019

Organizator: Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie

Cel konkursu:

- kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji

- rozwijanie zainteresowań artystycznych

- konfrontacja osiągnięć artystycznych

- podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych

Warunki konkursu:

Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategoriach wiekowych

- do lat 12

- od 12 do 16

- dorośli

Tematyka konkursu:

W konkursie biorą udział prace indywidualne w kategoriach tematycznych:

- stroik na stół świąteczny,

- ozdoba choinkowa,

- szopka noworoczna

Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych takich jak: drewno, kora, deska itp. Prace z elementów fabrycznie wykonanych szopek nie będą brane pod uwagę).

Na konkurs można zgłaszać maksymalnie 1 pracę jednego autora, którą należy dostarczyć do świetlicy Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie, ul. Kościuszki 10 do 18 grudnia 2019 r. do godz. 20:00.

Każde dzieło powinno zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:

imię i nazwisko autora, wiek i telefon kontaktowy.

Komisja oceniać będzie ogólny wyraz artystyczny wkład pracy, pomysłowość oraz dokładność.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2019 r. /sobota/ o godz. 18:00