W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Sztabin wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Sztabin, którzy są zainteresowani sprawą winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji.

Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin lub do pobrania w Urzędzie Gminy Sztabin pokój nr 6.

Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin osobiście lub pocztą do dnia 22.11.2019 r. włącznie.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.docx)wniosek.docx[ ]19 kB