W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin przypomina, iż w koszach na zmieszane (niesegregowane) odpady z terenu gminy Sztabin powinny znajdować się wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego.

Niewłaściwym jest wrzucanie odpadów budowlanych lub wielkogabarytowych do kosza na odpady zmieszane. W momencie stwierdzenia iż takie odpady znajdują się w koszu firma nie ma obowiązku odbioru odpadów. Dla odpadów budowlanych należy wynająć kontener  i opłacić wywóz takich odpadów we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję, iż nie można wyrzucać do kosza z odpadami zmieszanymi, odpadów z działalności rolniczej typu siatka do bel, folia, sznurek, worki po nawozach. Takiego typu odpady można bezpłatnie przekazać do Zakładu Recyklingu BIOM w Dolistowie Starym I 144, w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku.