W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.

W związku z ogłoszonymi na dzień 28.07.2019 r. wyborami do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych, informuje się, iż w dniach 17.06.2019 r. – 04.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin (pokój nr 13), będzie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Sprawdź czy zostałeś ujęty w spisie wyborców.