W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 232 gości oraz 0 użytkowników.

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania;
 • zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców na swoją „małą ojczyznę” i wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd;
 • kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy;
 • promocja pomysłowości oraz nowatorski rozwiązań dekoracyjnych;
 • promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu wizerunku własnego otoczenia oraz powiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Sztabin.

Uczestnicy konkursu:

Mieszkańcy Gminy Sztabin którzy zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.

Do konkursu nie mogą przystąpić członkowie komisji konkursowej.

Warunek uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiście od dnia 04 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 pok. nr 17 (sekretariat) i pok. nr 4 zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, który będzie do pobrania na stronie internetowej www.sztabin.ug.gov.pl lub w budynku Urzędu Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 pok. nr 17 i nr 4

Przebieg konkursu:

 • konkurs trwa od miesiąca czerwca do miesiąca sierpnia 2019 r.
 • komisja konkursowa dokona oceny każdego zgłoszonego ogródka w miesiącu lipcu br.
 • uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail przez członków komisji konkursowej o dacie przybycia na posesję.

Kryteria Konkursu

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta który jest organizatorem konkursu dokona oceny ogródków w dwóch kategoriach:

 • Ogródek przed domem;
 • Zagospodarowanie działki siedliskowej.

Nagrody

 • laureaci konkursu miejsc od I do III w dwóch kategoriach otrzymają nagrody w postaci akcesoriów ogrodowych. Podsumowanie konkursu nastąpi podczas imprezy pn. „Jarmark Brzostowskiego” w miesiącu sierpniu br.

Wyniki konkursu oraz galerie zdjęć ogródków nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej „Nasz Sztabiński Dom” w miesiącu wrześniu br.

Zachęcam mieszkańców Gminy Sztabin do wzięcia udziału w konkursie.

Wójt

Jarosław Karp