W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

PrzekazanieW dniu 2 stycznia 2019 r. na placu przed budynkiem Urzędu Gminy Sztabin odbyło się uroczyste przekazanie nabytego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sztabin.

Zakup sprzętu zrealizowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB), którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz dotacji przyznanej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymborze przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania publicznego p.t. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Sprzęt został przekazany przez Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego i Wójta Gminy Sztabin Jarosława Karp w obecności Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Wendta  i Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. bryg. mgr inż. Leszka Krzyżewskiego.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 127 638,50 zł w tym 65 000,00 zł  - zakup łodzi ratowniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymborze z dotacji MSWiA oraz 62 000,00 zł zakup sprzętu i wyposażenia ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Poszczególne jednostki zostały doposażone w:

OSP Sztabin:

a/ Defibrylator ME PAD – szt. 1,

b/ Torba ratownicza – Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 – szt. 1,

c/ Sprzęt do oznakowania terenu akcji – szt. 1,

d/ Bosak dielektryczny – szt. 1,

e/ Zestaw uniwersalnych podpór PT – 1200 Z – szt. 1,   

OSP Jaziewo

a/ Defibrylator ME PAD – szt. 1,

b/ Torba ratownicza – Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 – szt. 1,

c/ Sprzęt do oznakowania terenu akcji – szt. 1,

d/ Bosak dielektryczny – szt. 1,

OSP Jastrzębna Pierwsza

a/ Defibrylator ME PAD – szt. 1,

b/ Pilarka do drewna STHIL MS 391 – szt. 1,

c/ Bosak dielektryczny – szt. 1,

d/ Latarka 3660 Little ED DIODA ATEX, AKUMULATOROWA – szt. 1.

OSP Krasnybór

a/ Łódź ratownicza Kontra 450 z przyczepą podłodziową – szt. 1,

b/ Torba ratownicza – Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 – szt. 1,

c/ Pilarka STHIL MS 391 – szt. 1,

d/ Bosak dielektryczny – szt. 1,

e/ Defibrylator ME PAD – szt. 1,

OSP Jaminy

a/ Defibrylator ME PAD – szt. 1,

b/ Bosak dielektryczny – szt. 1,

OSP Polkowo

a/ Torba ratownicza – Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 – szt. 1,

b/ Bosak dielektryczny – szt. 1,

c/ Latarka 3660 Little ED DIODA ATEX, AKUMULATOROWA – szt. 1.

OSP Mogilnice

a/ Torba ratownicza – Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 – szt. 1,

b/ Latarka 3660 Little ED DIODA ATEX, AKUMULATOROWA – szt. 1.

OSP Jagłowo

a/ Agregat prądotwórczy FOGO FH3001 – szt. 1,

b/ Bosak dielektryczny – szt. 1,