plac

W dniu 19 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

W ramach inwestycji na Placu Karola Brzostowskiego oraz częściowo przy ulicy Augustowskiej zrealizowano roboty drogowe w zakresie budowy, przebudowy i remoncie dróg, ulic, chodników, placów oraz roboty związane z montażem oświetlenia placu i parku wiejskiego. Główne elementy wykonanych  robót obejmują:

  • wykonanie na Placu Karola Brzostowskiego, na uliczkach wokół parku wiejskiego i placu przed kościołem w Sztabinie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę części istniejących chodników  z płytek betonowych i kostki brukowej,  
  • remont odcinka ulicy Augustowskiej w Sztabinie (uliczka od sklepu Lewiatan do wyjazdu w kierunku Krasnegoboru) poprzez wykonanie  nowej nawierzchni asfaltowej i częściowo nowego chodnika.  
  • remont parku wiejskiego w Sztabinie polegający na wykonaniu przebudowy istniejących alejek o nawierzchni gruntowej  poprzez ułożenie na nich nawierzchni z kostki brukowej  
  • wykonanie utwardzenia istniejącej nawierzchni gruntowej zlokalizowanej pomiędzy budynkiem Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Sztabinie, a murowanym ogrodzeniem kościoła parafialnego w Sztabinie (wykorzystywanym dotychczas jako miejsca postojowe),
  • wykonanie na ulicy Rybackiej w Sztabinie jednostronnego chodnika z płytek betonowych, stanowiącego przedłużenie istniejącego chodnika na tej ulicy, prowadzącego w kierunku plaży w Sztabinie.
  • montaż na Placu Karola Brzostowskiego latarni solarnych
  • montaż w parku drewnianej biblioteczki plenerowej oraz wykonanie obudowy istniejącej studni przed budynkiem biblioteki.

Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 1 163 555,01 zł. Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie w kwocie 479 079,84 zł   

Najstarsza i najbardziej reprezentatywna część Sztabina została wyremontowana i odnowiona. Miejsce to stanowić będzie wizytówkę gminnej miejscowości, na kolejnych kilkadziesiąt lat. Godne podkreślenia jest to, iż stało się to w roku obchodów 100–lecia niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Inwestycja została realizowana na terenach stanowiących własność Gminy Sztabin oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie. Przy Placu Karola Brzostowskiego zlokalizowany jest zabytkowy kościół parafialny oraz Centrum Biblioteczno – Kulturalne wraz z Regionalną Izbą Pamięci Ziemi Sztabińskiej, dlatego też remont i odnowienie tego miejsca ma ogromne znaczenie nie tylko w skali lokalnej.

Janusz Lotkowski