W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.

PRZEDMIOT KONSULTACJI : Zmiana Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztabin – Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 marca 2016 r.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminySztabin/document/118891/Uchwa%C5%82a-XIII_75_2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 1. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 20 września 2018 r. do 30 października 2018 r.
 2. Cele konsultacji:
  • wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową, mieszkaniową i inną,
  • dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego, z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,
  • przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący,
  • określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając warte podkreślenia walory kulturowe,
  • potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,
  • zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie
Załączniki:
Pobierz plik (raport dla uczestników konsultacji.pdf)raport dla uczestników konsultacji.pdf[ ]3332 kB