W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

W kwietniu bieżącego roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020”, która obejmuje wykonanie przebudowy dziesięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 22 km. Na realizację inwestycji Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 2 999 109,00 zł.

Pod koniec czerwca dokonano odbioru czterech przebudowanych dróg o łącznej długości 7,71 km, których wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk:

  • Drogi gminnej nr 102835B na terenie wsi Ostrowie  i częściowo w Jastrzębnej Pierwszej o długości 2,4  km i wartości 653 696,35 zł
  • Drogi gminnej nr 102833B na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka o długości 1,52  km i wartości 462 298,20 zł.  
  • Drogi gminnej nr 102837B prowadzącej do wsi Balinka o długości 2,57 km i wartości 797 383,97 zł
  • Drogi gminnej nr 102846B prowadzącej do wsi Czarny Las o długości 1,22 km i wartości  290 524,68 zł

Jako kolejne, zostaną przebudowane drogi we wsiach Karoliny o długości 1,92 km oraz Huta o długości 2,65 km, których wykonawcą będzie firma STRABAG.  

Janusz Lotkowski