W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

organizowany w ramach zadania Jarmark Brzostowskiego dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Organizator konkursu: Towarzystwo Przyjaciół Ziem Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego

II. Cele konkursu:

 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego regionu poprzez rozwój rzemiosła artystycznego.
 2. Promocja regionalnych produktów rzemieślniczych.
 3. Animacja działań na rzecz zwiększania popytu na produkty i usługi ślusarskie/kowalskie.
 4. Kultywowanie tradycji ludowego kowalstwa i ślusarstwa artystycznego.
 5. Prezentacja metalowych wyrobów artystycznych.
 6. Nawiązanie do historii regionu związanej z postacią Karola Brzostowskiego i huty żelaza funkcjonującej na terenie dóbr sztabińskich.

III. Kategorie konkursowe

Organizator konkursu nie przewiduje podziału prac na kategorie konkursowe, ale nie wyklucza takiej możliwości, ostateczną decyzję pozostawiając w gestii jury konkursowego.

IV. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich
 2. Konkurs jest otwarty dla osób indywidualnych

V. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie (zał. nr 1) złożone wraz z pracą konkursową w siedzibie Organizatora konkursu lub przesłane pocztą/kurierem.
 2. Przesyłając pracę konkursową wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem, uczestnik konkursu deklaruje, że jest autorem pracy i zgadza się z warunkami konkursu, akceptuje je i poddaje [pracę] pod ocenę jury.
 3. Wszystkie decyzje podejmowane przez jury są niezależne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Ponadto uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną wystawę prac konkursowych i ich publikację.

VI. Sposób, zakres i czas wykorzystania prac konkursowych

 1. Autor udziela organizatorowi zgody na wykorzystanie prac konkursowych w następujący sposób:

  – publiczna prezentacja prac do celów promocji rzemiosła podczas Jarmarku Brzostowskiego

  – wykonywanie zdjęć w nieograniczonym (ilościowym) zakresie. Wykorzystanie zdjęć do celów promocji działalności organizatora w mediach i publikacjach. 

VII. Kryteria oceny

– Kryterium nr 1 – walory praktyczne, funkcjonalność i łatwość odtworzenia, jakość i prostota techniczna;

– Kryterium nr 2 – estetyka, oryginalność, kreatywność, innowacyjność;

VIII. Ocena prac konkursowych

 1. Każda praca będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez każdego członka jury.
 2. Komisja oceni prace biorąc pod uwagę kryteria. Za spełnienie każdego kryterium można uzyskać od 0 do 5 punktów (maksymalnie 10 pkt.) od każdego członka jury.

IX. Nagrody i wyróżnienia

 1. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 2000,00 (słownie: dwa tysiące złotych).

X. Terminy

 1. Termin dostarczenia (nadesłania) zgłoszeń i prac konkursowych: 10 sierpnia 2019 r.
 2. Ocena prac: 12 sierpnia 2019 r.
 3. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wystawa prac konkursowych: 25 sierpnia 2019 r. podczas Jarmarku Brzostowskiego.
 4. Adres dostarczenia (nadesłania) zgłoszeń i prac konkursowych:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego

Pl. Karola Brzostowskiego 8

16-310 Sztabin

XI. Postanowienia końcowe.

Składając podpisane zgłoszenie konkursowe, uczestnik konkursu wyraża zgodę na wszystkie warunki udziału w konkursie, w tym na sposób wystawiania prac, a także na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby konkursu i towarzyszących mu działań.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 87 6412069

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik konkurs slusarski.docx)zalacznik konkurs slusarski.docx[ ]19 kB