Przyroda

Największym bogactwem gminy Sztabin jest unikalna przyroda. Bogate tereny leśne są pozostałościami po dawnych puszczach Jamińskiej, Krasnoborskiej i Augustowskiej. Obfituje w bogactwo grzybów, jagód, ciekawych okazów roślin i zwierząt.

Poranek w Puszczy

Dwa rezerwaty przyrody chronią roślinność Puszczy Augustowskiej: Rezerwat Glinki - Stanowisko paproci (pióropusznika strusiego) oraz Rezerwat Przyrody Kozi Rynek- bagienny las liściasty. Jest to też miejsce pamięci narodowej z okresu powstania styczniowego i II wojny światowej.

Paprocie

Południową granicą gminy jest rzeka Biebrza, której szeroka zabagniona okolica stanowi od 1993r. teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Są to unikalne w skali Europy zespoły roślinności bagiennej, rozlewiska i starorzecza, które stanowią naturalne siedliska dla ptaków i zwierząt.

Rzeka Biebrza

Przy odrobinie szczęścia zobaczyć można żeremia bobrów, spacerującego łosia czy stado saren. Teren Parku to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków, w tym: batalionów, żurawi, błotniaków,bocianów, czapli, kaczek, itd. Doliczono się 263 gatunków ptaków, w tym 21 gatunków z tzw. „Czerwonej Księgi” zwierząt ginących.

W wodach Biebrzy, jej dopływów i Kanału Augustowskiego stwierdzono występowanie 36 gatunków ryb. Jest to raj dla wędkarzy, którzy ściągają tu z najdalszych krańców Polski. (Na wodach Parku obowiązuje posiadanie licencji na połów ryb).