PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102844B - ULICY AKACJOWEJ I NR 102845B - ULICY SPACEROWEJ W SZTABINIE

Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie na realizację zadania: „ Przebudowa dróg gminnych nr 102844B - ulicy Akacjowej  i nr 102845B - ulicy Spacerowej w Sztabinie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania z PROW wynosi 697 420,00 zł.

Wartość operacji wynosi 1 096 055,78 zł.  

Zakres wykonanych robót obejmuje:

  • wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5 m na odcinku o łącznej długości 343 m.
  • budowę odcinka kanalizacji deszczowej
  • wykonaniu obustronnych chodników z kostki
  • budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej
  • montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED.