BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO – USŁUGOWEGO  W SZTABINIE.

tablica projektu

Gmina Sztabin realizuje zadanie pn. „Budowa budynku garażowo – usługowego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie wraz z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskanemu przez Gminę Sztabin dofinansowaniu z Funduszu  Wsparcia Gmin i Powiatów utworzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 450 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 950 000,00 zł.  

Obiekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Augustowskiej w Sztabinie. Główna część obiektu przeznaczona będzie na pomieszczenia garażowe przystosowane do potrzeb miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie. W pozostałej części budynku  znajdować się będą pomieszczenia przeznaczone dla strażaków z OSP Sztabin oraz do sprzedaży regionalnych i lokalnych produktów.     

W ramach zadania wybudowany zostanie budynek, wyposażony we wszystkie instalacje, w tym instalacje OZE (odnawialnych źródeł energii): instalacja fotowoltaiczna oraz pompy ciepła, mające za zadanie zaopatrzenie nowego budynku oraz istniejącego budynku ośrodka zdrowia w energię elektryczną oraz ciepło. Ponadto zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie terenu przy nowym budynku (utwardzenie terenu kostką brukową, nasadzenia, oświetlenie placu itp.) przebudowę istniejącego wjazdu na ulicę Augustowską w Sztabinie.