W ramach programu „Odnowy wsi województwa podlaskiego –Kreatywna wieś”

„Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo”

Gmina Sztabin otrzymała wsparcie w wysokości 28 693,00 zł co pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jaziewie.

W ramach projektu zostaną zakupione:

  • krzesła bankietowe
  • stoły bankietowe
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED
  • montaż klimatyzatorów
  • budowa altanki przy świetlicy wiejskiej.

Głównym celem Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych.

W imieniu swoim i mieszkańców wsi Jaziewo dziękuję dla Pana Marszałka Artura Kosickiego oraz Radnym Sejmiku Województwa za przyznane dofinansowanie, jak i pracownikom Urzędu Gminy Sztabin za przygotowanie wniosku.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp