Aktualności

POLSKI ŁAD. PODPISANO UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG

Polski ŁadGmina Sztabin rozpoczyna realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Sztabin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”. W wyniku przeprowadzonej w okresie od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku, pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, dla naszej gminy zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 11 440 000,00 zł na przebudowę dróg na terenie naszej gminy.

W dniu 4 maja 2022 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Sztabinie dokonano uroczystego podpisania umów na realizację tej inwestycji.  W podpisaniu umów, oprócz przedstawicieli Zamawiającego tj. Gminy Sztabin i Wykonawców udział wzięli poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Jacek Chańko – menedżer ds. rozwoju relacji społecznych Północ z Banku Gospodarstwa Krajowego  oraz Przewodniczący Rady oraz radni Rady Gminy Sztabin.

Poseł Jarosław Zieliński podkreślił, że program Polski Ład jest ogromną szansą na rozwój, zwłaszcza tak małych gmin, jak Sztabin.

- Szansa jest niezwykła, ponieważ dotychczas nie było takich funduszy. Środki z rządowego programu, jakim jest Polski Ład, które trafiają do samorządów, po pierwsze są większe niż kiedykolwiek, a po drugie są kierowane w dużo większych proporcjach, niż nawet w tych naszych wcześniejszych dofinansowaniach. Nawet 95% wkładu inwestycyjnego są to pieniądze pochodzące z budżetu centralnego. One zasilają poszczególne gminy, miasta czy powiaty.

Największa w historii inwestycja Gminy Sztabin została podzielona na dwie części.

Część 1 obejmuje wykonanie przebudowy 8,63 km dróg:

 • Przebudowy drogi gminnej Nr 102835B na terenie wsi Ostrowie o długości ok. 3100 mb
 • Przebudowy drogi gminnej Nr 167500B na terenie wsi Jasionowo k/Krasnegoboru o długości ok. 1660 mb
 • Przebudowy drogi gminnej Nr 167680B we wsi Jastrzębna Druga o długości ok. 580 mb,
 • Przebudowy drogi gminnej Nr 102834B na terenie wsi Komaszówka o długości ok. 2300 m,
 • Przebudowy drogi gminnej Nr 167503B na terenie wsi Ściokła o długości ok. 990 m,

Część 2 obejmuje wykonanie przebudowy 5,06 km dróg:

 • Przebudowy drogi gminnej nr 102849B pn.  na terenie wsi Budziski  o długości ok. 1600 m,
 • Przebudowy drogi gminnej Nr 102825B na terenie wsi Ewy o długości ok. 460 m,
 • Przebudowy drogi gminnej Nr 102821B na terenie wsi Jasionowo Dębowskie i Kopytkowo o długości ok. 3000 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Część 1 zamówienia zostanie zrealizowana przez firmę: PHU KAMPOL Barbara Szymczyk z Dąbrowy Białostockiej za kwotę 6 899 875,65 zł,
 • Część 2 zamówienia zostanie zrealizowana przez firmę: EKODROM sp. z o.o. z Augustowa za kwotę 5 429 332,67 zł.

Łączna wartość inwestycji wyniesie więc 12 329 208,32 zł. W ramach inwestycji na prawie 13,7 km zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna.

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Oznacza to, iż Wykonawcy zamówienia zobowiązani będą do: 

 1. wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych  pozwoleń,
 2. wykonania robót budowlanych

Przebudowa wszystkich dróg  nastąpi w terminie maksymalnie 600 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w grudniu 2023 rok.

W bieżącym 2022 roku trwać będą prace projektowe, a w 2023 roku roboty budowlane.

podpisanie umowy

Na zdjęciu stoją od lewej: Wojciech Nowak – Właściciel firmy EKODROM, Barbara Szymczyk – Właściciel firmy KAMPOL, Jarosław Zieliński – poseł na Sejm RP, Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin, Agnieszka Truszkowska – Skarbnik Gminy, Beata Błażyńska – Sekretarz Gminy, Jacek Chańko – Bank Gospodarstwa Krajowego