Aktualności

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

INFORMACJE DLA PRZESIĘBIORCY

  • Zgodnie z art. 18  ust. 12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
  • W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy.
Załączniki
Oswiadczenie 2020 roczne wartosc sprzed nap alkoholowych .doc [70Kb]
Dodano sobota, 01 kwiecień 2023 przez tworca
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc [34Kb]
Dodano sobota, 01 kwiecień 2023 przez tworca
Wniosek o wydanie zezwolenia na alkohol.doc [39Kb]
Dodano sobota, 01 kwiecień 2023 przez tworca