Aktualności

Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Sztabinie zakończona

szkołaW dniu 30 października 2018 r. zakończona została realizacja termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Sztabinie. Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie” (w chwili składania wniosku o dofinansowanie w 2016 r. istniał jeszcze Zespół Szkół) została zrealizowana z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Na jej realizację Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 121 484,74 zł. Po zawarciu umowy wraz z aneksem z wykonawcą inwestycji tj. firmą Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie oraz umowy inspektorem nadzoru wartość inwestycji wyniosła 1 758 045,23 zł. w tym wartość robót budowlanych - 1 740 046,63 zł.

Zakres zadania obejmował kompleksową termomodernizację budynku szkoły polegającą na:

  • dociepleniu styropianem wszystkich ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz sali gimnastycznej,
  • dociepleniu ścian nieogrzewanych piwnic,
  • dociepleniu stropodachów nowej części szkoły oraz zaplecza i łącznika sali gimnastycznej
  • dociepleniu tarasu nad pokojem nauczycielskim,
  • wymianie okien sali gimnastycznej i w pomieszczeniach kotłowni,
  • wymiana drzwi zewnętrznych zaplecza sali gimnastycznej,
  • montażu kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów olejowych na ekologiczne kotły opalane pelletem oraz wymianę wkładów kominowych
  • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w szkole poprzez wymianę starych grzejników,
  • wymianę opraw oświetleniowych w całym budynku szkoły na energooszczędne oprawy LED.

Roboty zostały rozpoczęte w drugiej połowie czerwca, a więc tuż przed wakacjami, dlatego też wykonywanie większości robót nie było uciążliwe dla uczniów i nauczycieli. Po przeprowadzonych w poprzednich latach remontach wewnątrz budynku szkoły oraz budowie parkingu wykonano termomodernizację budynku (w tym wykonanie nowej kolorowej elewacji).   

Janusz Lotkowski