80 lecie drewnianej Kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Jagłowie.