Rozpoczęcie inwestycji przebudowy drogi gminnej we wsi Lebiedzin w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

drogi- Przebudowa drogi gminnej nr 102834B Lebiedzin - Komaszówka na odcinku o długości 972 m we wsi Lebiedzin wykonawca P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka, cena zamówienia 519 608,27 zł brutto.

- Przebudowa drogi gminnej nr 167500B Krasnybór – Jasionowo o długości 845 m we wsi Krasnybór wykonawca P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka, cena zamówienia 534 464,09 zł brutto.

- Przebudowa drogi gminnej nr 102829B Janówek - Sosnowo na odcinku o długości 966 m we wsi Sosnowo wykonawca STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena zamówienia 457 534,08 zł brutto.

Droga w Lebiedzinie wykonana będzie jeszcze w 2019 roku pozostałe dwie drogi w roku 2020.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych będzie realizowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km. Jest to inwestycja realizowana wspólnie z powiatem augustowskim, realizacja inwestycji jeszcze w 2019 roku.

Całkowita wartość inwestycji 2 478 531,63 zł wkład Gminy Sztabin 566 522,00 zł rozłożony na dwa lata po 283 261,00 zł.

Jarosław Karp

Wójt Gminy Sztabin