W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro przez Urząd Gminy Sztabin zwraca się z prośbą o złożenia oferty cenowej na zadanie:

Zamawiający: Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, tel. 87 643 97 66, http://www.sztabin.ug.gov.pl/

zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sztabin oraz opieka nad nimi w latach 2018 - 2019”