W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin na podstawie §4 ust. 2 i 4, §6, §8 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 304/2017 Wójta Gminy Sztabin z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do zbycia.

Wójt Gminy Sztabin na podstawie §4 ust. 2 i 4, §6, §8 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 302/2017 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku garażowego nr 1 na okres do 5 - u  lat.

Budynek garażowy nr 1 o pow. użytk. 18,60 m² posadowiony jest na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 409 o pow. 0,15 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 42. Własność Gminy Sztabin ujawniona jest w KW SU1A/00014864/1, bez żadnych obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo - mieszkalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą o numerze ewidencyjnym 225/7 o pow. 0,1111 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 48. Nieruchomość o której mowa wyżej posiada księgę wieczystą Nr SU1A/00013800/8.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na cele handlowo usługowe nie będące uciążliwe dla otoczenia o pow. użyt. 34,60 m², na okres do 5 - u  lat.

W/w lokal użytkowy, w którego skład wchodzą dwa pomieszczenia – handlowe i zaplecze sanitarne, mieści się w budynku komunalnym przy ul. Augustowskiej 37A w Sztabinie (przystanek PKS). Budynek posadowiony jest na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 298 o pow. 0,20 ha. Własność Gminy Sztabin ujawniona jest w KW SU1A/00016711/8, bez żadnych obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Sztabin z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

© 2004 - 2017 Hryń Wojciech
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Urząd Gminy Sztabin nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisach zewnętrznych dostępnych poprzez mechanizm linków na stronie www.sztabin.ug.gov.pl