W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Wykaz sołtysów Gminy Sztabin

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa Nr domu Nr telefonu
1. Balinka Zagórska Krystyna 2 661702981
2. Budziski Kraszewski Wiesław 11 876412222
3. Cisów Siwicki Mirosław 11 876412214
4. Czarniewo Chodorowska Emilia 10 504288933
5. Czarny Las Bernatowicz Franciszek 9 876413063
6. Długie Nowikowska Krystyna 16 875640434
7. Ewy Sałygo Konstancja 6 518400152
8. Fiedorowizna Orłowska Małgorzata 16 876412055
9. Huta Ramel Jan 6 602535893
10. Hruskie Zenon Makarewicz 20 511164892
11. Jagłowo Jaroszewicz Romuald 33 876413071
12. Jaminy Klukowska Małgorzata 25A 664458173
13. Janówek Suchwałko Ewa Maria 3 876412287
14. Jasionowo Krysztofik Andrzej 43 876414356
15. Jasionowo Dębowskie Filipowska Dorota 3 887478009
16. Jastrzębna Druga Skok Anna 43 876414185
17. Jastrzębna Pierwsza Chojnowski Jan 39 516740924
18. Jaziewo Korenkiewicz Andrzej 91 876413117
19. Kamień Murawski Tadeusz 31 876412241
20. Karoliny Klim Jarosław 14 600126873
21. Komaszówka Skorupa Wiesław 10 876414187
22. Kryłatka Grajewski Andrzej 7 604897915
23. Kopiec Giejsztorewicz Wojciech 30 692724858
24. Kopytkowo Polkowski Wiesław 5 876413020
25. Krasnoborki Kierklo Stanisław 28 505401382
26. Krasnybór Piekarska Janina 8 797231064
27. Kunicha Krzywiński Piotr 8 876412434
28. Lebiedzin Piekarski Paweł 45 509490778
29. Lipowo Rozmysłowicz Artur Bogusław 4 796121882
30. Mogilnice Szumski Jan Waldemar 35 876413042
31. Motułka Koszczuk Bernard 15 876412234
32. Ostrowie Chomiczewski Andrzej 23 876414236
33. Podcisówek Piekarska Zofia 8 876412469
34. Polkowo Strzałkowski Zenon 3 876413201
35. Sosnowo Kotowski Wiesław 8

876413349

600225926

36. Sztabin Bogusława Iwanicka ul. Augustowska 18 876412148
37. Ściokła Anuszkiewicz Jerzy 5 876414246
38. Wolne Zakrzewski Krzysztof 7 663032138
39. Wrotki Krysztofik Stefan 11 876413018