W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 119 gości oraz 0 użytkowników.

Działając na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Suchowoli za obwodnicę Sztabina wraz z budową obwodnicy Sztabina został zebrany pełny materiał dowodowy.

Równocześnie zawiadamia się, że warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostały uzgodnione przez:

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie obwodnica0001.pdf)Obwieszczenie obwodnica0001.pdf[Obwieszczenie]723 kB