W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w najem, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Szczegółowe informacje o nieruchomości podanej w wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, pok. nr 4, pod nr tel. 87 643 97 64, nr tel. 87 643 97 50.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, na stronie internetowej urzędu pod adresem www.sztabin.ug.gov.pl , w BIP urzędu, w prasie lokalnej.

Sztabin, 22.11.2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz-22-11-2017.pdf)wykaz-22-11-2017.pdf[Załącznik do zarządzenia Nr 344/2017]207 kB