W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej. Ochotnicy (osoby bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania na administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki). W celu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami ochotnicy powinni zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego 21a.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej:
1.    Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:
        •    Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 14.10÷29.10.2017.
2.    Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
        •    Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 22.10÷29.10.2017.

PO ODBYTYM SZKOLENIU OCHOTNICY BĘDĄ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ WEEKENDOWĄ – 2 DNI W MIESIĄCU

Wynagrodzenie za pełnienie służby w WOT – to 500 zł miesięcznie (300 zł za dyspozycyjność, 200 zł za udział w dwudniowym szkoleniu weekendowym). Za 16 – dniowe szkolenie podstawowe to około 1600 zł

Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek od 18 do 63 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie wykształcenia: co najmniej gimnazjalnego;

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 261-347-357 lub ze strony internetowej www.suwalki.wku.wp.mil.pl

ZAPRASZAMY